Yayınlar

Google Scholar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. KORDEMIR M., ÇEVİK, K.K., BOZKURT A., (2024), A Mask R-CNN approach for detection and classification of brain tumors from MR images, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization, 11(7), 3024-3034. Link
 2. CIVILIBAL S., ÇEVİK, K.K., BOZKURT A., 2023, A deep learning approach for automatic detection, segmentation and classification of breast lesions from thermal images, Expert Systems with Applications,212(2023), 118774. Link
 3. ÇEVİK K.K., KOÇER H.E., BOĞA M., 2022, Deep Learning Based Egg Fertility Detection, Veterinary Sciences, 9(10), 574. Link
 4. ÇEVIK K.K., ANDAÇ Ş., 2022, Detection of Standard Plane From Ultrasound Scans by Deep Learning Methods for the Diagnosis Of Developmental Hip Dysplasia, Journal of Engineering Sciences and Design, 10(3), 1014-1026. Link
 5. ÖNAL N., ÇEVİK K.K., ŞENOL V.,2022, The Effect Of SOS Table Learning Environment On Mobile Learning Tools Acceptance, Motivation And Mobile Learning Attitude in English Language Learning, Interactive Learning Environments, 30(5), 834-847. Link
 6. DANDIL E., SELVİ A.O., ÇEVİK K.K., YILDIRIM M.S., UZUN S., 2021, A Hybrid Method Based on Feature Fusion for Breast Cancer Classification using Histopathological Images. European Journal of Science and Technology, 29, 129-137. Link
 7. ÇEVIK K.K., 2020, Deep Learning Based Real-Time Body Condition Score Classification System. IEEE Access, 8: 213950-213957. Link
 8. ERCAN U., IRMAK S., ÇEVİK K.K., CANBAZOĞLU E., 2020 “Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konutlarda Elektrik Tüketimi Düzeylerinin Tahmin Edilmesi”. Sosyoekonomi, 28(46), 173-186. Link
 9. BOĞA M., ÇEVİK K.K., ÖNDER H., 2020, Mobile application to obtain minimum cost feed mixes, Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences, 44(2), 463-468. Link
 10. BOĞA M., ÇEVİK K.K., BURGUT A., 2020, Classifying Milk Yield Using Deep Neural Network, Pakistan Journal Of Zoology, 52(4), 1319-1325. Link
 11. ÇEVİK K.K., BOĞA M., 2019, Body Condition Score (BCS) Segmentation and Classification in Dairy Cows using R-CNN Deep Learning Architecture. European Journal of Science and Technology(17), 1248-1255. Link
 12. BOĞA M., ÇEVİK K.K., KOÇER H.E., BURGUT A., 2019, Computer-Assisted Automatic Egg Fertility Control. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 25(4), 567-574. Link
 13. ÇEVİK K.K, KOÇER H.E., 2017, Computer Aided Control of Cutting Error in Textile Products. Tekstil ve Konfeksiyon, 27(3), 300-308. Link
 14. ÇEVİK K.K., KOÇER H. E., 2016, Active Contour Based Developmental Hip Dysplasia Diagnosis with Graf Method. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 4, 230-235. Link
 15. KOÇER, H.E., ÇEVİK, K.K.,SİVRİ, M., KOPLAY, M., 2016, Measuring the Effect of Filters on Segmentation of Developmental Dysplasia of the Hip. Iranian Journal of Radiology,  13(3), 1-9. Link
 16. ÇEVİK, K.K., KOÇER, H.E., ANDAÇ, Ş., 2016, Segmentation of the Ilium and Femur Regions from Ultrasound Images for Diagnosis of Developmental Dysplasia of the Hip. Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 6(2), 449-457. Link
 17. KOCER, H. E., CEVIK K.K., 2011, “Artificial neural networks based vehicle license plate recognition”, Elsevier Procedia Computer Science, Vol.3, pp. 1033-1037. Link

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. ÇEVİK K.K., KOÇER H.E., BOĞA M., TAŞ S.M., 2021, Mask R-CNN Approach for Egg Segmentation and Fertility Egg Classification. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2021), 98-98, 1-3 October 2021, Antalya/TURKEY.
 2. ÇEVİK K.K., ANDAÇ Ş., 2021, Diagnosis of Developmental Hip Dysplasia By Detecting The Standard Plane From Real-Time Ultrasound Images Using Deep Learning Technique. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2021) , 28-28, 1-3 October 2021, Antalya/TURKEY.
 3. DANDIL E., SELVİ A.O., ÇEVİK K.K., YILDIRIM M.S., UZUN S., 2021, A Hybrid Method Based on Feature Fusion for Breast Cancer Classification using Histopathological Images. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 23-23, 21-23 October 2021, Ankara/TURKEY.
 4. KOÇER H.E., ÇEVIK K.K., 2020, Wrist Print Region Segmentation Based on Deep Neural Networks. International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 2020), 19-21 November 2020, Konya/TURKEY.
 5. TAŞ S.M., ÇEVIK K.K.,(2020). Genetik Algoritma Kullanılarak Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü. International Scientific Researches Association Journal (IBAD), 259-266, 1-2 Semptember 2020, Istanbul/TURKEY.
 6. ÇEVIK K.K., KAYAKUS M., 2020, Estimating The Number of Visitors to E-Commerce Sites in Turkey During Covid-19 Using The Multiple Linear Regression Model. International Conference of Covid-19 (CONCOVID), 12-14 June 2020, Online Presentation.
 7. ÇEVİK K.K., DANDIL E., 2019, BT Görüntüleri Kullanılarak Evrişimsel Sinir Ağları ile Akciğer Nodüllerinin Sınıflandırılması. 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress,pp. 1-5, 7-10 Nov 2019, Antalya/TURKEY.
 8. ÇEVİK K.K, BOĞA M., 2019, Derin Öğrenme ile Vücut Kondisyon Skoru (VKS) Sınıflandırılması. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU), pp.1-5, 31 Nov-02 Dec, İzmir/TURKEY. Doi: 10.1109/ASYU48272.2019.8946405
 9. DANDIL E., ÇEVİK K.K., 2019, Computer Vision Based Distance Measurement System using Stereo Camera View. 2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), pp. 936-940., 11-13 Oct. 2019, Ankara/TURKEY, Doi: 10.1109/ISMSIT.2019.8932817
 10. KAYAKUŞ M., ÇEVİK K.K., “The Estimation of Luminance Measurements in Road Lighting By Deep Learning Method”, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2019 (ICAIAME 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.111-112, 20-22 April Antalya/TURKEY.
 11. ÇEVİK K.K., BERBER F.S., KÜÇÜKSİLLE E.U.,2018, “Mapping Location of a Suspect by Using Forensicimages Taken with Their Own Mobile Phone”, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18), pp.93-96, 26-28 October Konya/TURKEY.
 12. ÇEVİK, K.K.,KOÇER, H.E., 2016, Developmental Hip Dysplasia segmentation of ultrasound images. 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), pp. 109 – 112, 16-19 May, Zonguldak, TURKEY.
 13. BOGA, M., CEVIK, K.K.,KUTLU, H.,R., ONDER, H., 2014, “A mobile device based ration preparation software”, 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science,  25-29 August, Copenhagen/ DENMARK.
 14. UNAL, Y., KOCER, H.E., CEVIK, K.K,KIVRAK, A.S., 2014, “Diagnosis of Spinal Canal Region Diseases Using with Soft Computing Methods”, 9th International Statistics Day Symposium, 10-14 May, Antalya/ TURKEY.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. CIVILIBAL S., ÇEVİK, K.K., BOZKURT A., (2023), Derin öğrenme yardımıyla aktif termogramlar üzerinden meme lezyonlarında malinite tespiti, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 18(2), 140 – 156, Doi: 10.29233/sdufeffd.1141226
 2. KOÇER H.E., ÇEVIK K.K., 2021, Deep neural networks based wrist print region segmentation and classification. MANAS Journal of Engineering, 9(1), 30-36. Doi: 10.51354/mjen.853971
 3. ÇEVIK K.K., KAYAKUS M., 2020, Bilişim Teknolojileri Departmanında Kullanıcıların Taleplerine Cevap Verme Süresinin Makine Öğrenmesi Ile Tahmin Edilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), 728-739., Doi: 10.21923/jesd.722323
 4. KAYAKUS M., ÇEVIK K.K, 2020, Estimation the Number of Visitor of E-Commerce Website by Artificial Neural Networks During Covid19 in Turkey. Turkish Studies, 15(4), 615-631., Doi: 10.7827/TurkishStudies.44299
 5. DANDIL E., TURKAN M., BOĞA M., ÇEVİK K.K., 2019, Daha Hızlı Bölgesel Evrişimsel Sinir Ağları ile Sığır Yüzlerinin Tanınması. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, 177-189.
 6. ÇEVİK K.K., ÖNAL N., ŞENOL V., 2018, A Mobile Application Design for Teaching English within the Context of “Tenses” SOS Table. Online Academic Journal of Information Technology, 9(32), 74-86.
 7. ÇEVİK, K.K.,KOÇER, H.E., 2013, “Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Yapay Sinir Ağları Eğitimine Dayalı Bir Esnek Hesaplama Uygulaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 17., Sayı 2., Sayfa 39-45.
 8. ÇEVİK, K.K., KOÇER, H.E., 2012, “Mobil Cihaz Tabanlı Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergisi, Cilt 11., Sayı 2., Sayfa 60-70.
 9. ÇEVİK, K.K., DANDIL, E., 2012, “Yapay Sinir Ağları İçin .Net Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 5., Sayı 1., Sayfa 19-28.
 10. ÇEVİK, K.K.,ÇAKIR, A., 2011, “Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi”, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 1., Sayfa 31-38.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. ÇEVİK, K.K.,BOĞA, M., 2013 ,”Web Tabanlı Karma Yem Hazırlama Programı “, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 02-04 Ekim 2013, Niğde/TÜRKİYE.
 2. BOĞA, M., ÇEVİK, K.K., 2013 ,”Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı”, Akademik Bilişim 2013, 23-25 Ocak 2013, Antalya/TÜRKİYE.
 3. BOĞA, M., ÇEVİK, K.K., 2012,”Ruminant Hayvanlar İçin Karma Yem Hazırlama Programı”, Akademik Bilişim 2012 – Uşak Üniversitesi, Sayfa 249-256.

Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler

 1. ÇEVİK, K.K., KOÇER, H.E., BOĞA, M., TAŞ, S.M., (2023)., Mask R-CNN Approach for Egg Segmentation and Egg Fertility Classification. In: Smart Applications with Advanced Machine Learning and Human-Centred Problem Design. ICAIAME 2021. Engineering Cyber-Physical Systems and Critical Infrastructures, vol 1. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09753-9_36
 2. Artificial Intelligence forData-Driven Medical Diagnosis, Bölüm adı:(Detection of Breast Cancer Using Deep Neural Networks with Transfer Learning on Histopathological Images) (2021)., ÇEVIK K.K., DANDIL E.,UZUN S., YILDIRIM M. S., SELVI A. O., Walter de Gruyter GmbH, Editör: Deepak Gupta, Utku Kose, Bao Le Nguyen, Siddhartha Bhattacharyya, Basım sayısı:1, ISBN:9783110668322
 3. Handbook of Research on Disease Prediction Through Data Analytics and Machine Learning, B.lüm adı:(Heuristic Approach Performances for Artificial Neural Networks Training) (2021)., ÇEVIK K.K., IGI Global Publications, Editör: Geeta Rani, Pradeep Kumar Tiwari, Basım sayısı:1, ISBN:978-1-799-82742-9
 4. Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, Bölüm adı:(Estimating Luminance Measurements in Road Lighting by Deep Learning Method) (2019)., KAYAKUŞ M., ÇEVİK K. K., Springer Nature Publishing Group, Editör:D. Jude Hemanth, Utku Kose, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 8, ISBN:978-3-030-36177-8.

Değerlendirme Aşamasında Bulunan Makaleler

 1. ÇEVİK, K.K., CIVILIBAL S., BOZKURT A., (Under Review), Lesion Classification on Thermal Breast Images Using YOLO, Expert Systems with Applications.
 2. ÇEVİK, K.K., (Değerlendirmede), Uzaktan Eğitim İçeriklerinin Öğrenme Başarısına Etkisinin Makine Öğrenmesi ile Değerlendirilmesi,  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi.