Yayınlar

https://scholar.google.com.tr/citations?user=30W_HbkAAAAJ&hl=tr

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. BOĞA M., ÇEVİK K.K., KOÇER H.E., BURGUT A., 2019, Computer-Assisted Automatic Egg Fertility Control. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 25(4), 567-574.
 2. ÇEVİK K.K, KOÇER H.E., 2017, Computer Aided Control of Cutting Error in Textile Products. Tekstil ve Konfeksiyon, 27(3), 300-308.
 3. ÇEVİK K.K., KOÇER H. E., 2016, Active Contour Based Developmental Hip Dysplasia Diagnosis with Graf Method. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 4, 230-235.
 4. KOÇER, H.E., ÇEVİK, K.K.,SİVRİ, M., KOPLAY, M., 2016, Measuring the Effect of Filters on Segmentation of Developmental Dysplasia of the Hip. Iranian Journal of Radiology,  13(3), 1-9.
 5. ÇEVİK, K.K., KOÇER, H.E., ANDAÇ, Ş., 2016, Segmentation of the Ilium and Femur Regions from Ultrasound Images for Diagnosis of Developmental Dysplasia of the Hip. Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 6(2), 449-457.
 6. KOCER, H. E., CEVIK K. K., 2011, “Artificial neural networks based vehicle license plate recognition”, Elsevier Procedia Computer Science, Vol.3, pp. 1033-1037.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. KAYAKUŞ M., ÇEVİK K.K., “The Estimation of Luminance Measurements in Road Lighting By Deep Learning Method”, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2019 (ICAIAME 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.111-112, 20-22 April Antalya/TURKEY.
 2. ÇEVİK K.K., BERBER F.S., KÜÇÜKSİLLE E.U.,2018, “Mapping Location of a Suspect by Using Forensicimages Taken with Their Own Mobile Phone”, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18), pp.93-96, 26-28 October Konya/TURKEY.
 3. ÇEVİK, K.K.,KOÇER, H.E., 2016, Developmental Hip Dysplasia segmentation of ultrasound images. 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), pp. 109 – 112, 16-19 May, Zonguldak, TURKEY.
 4. BOGA, M., CEVIK, K.K.,KUTLU, H.,R., ONDER, H., 2014, “A mobile device based ration preparation software”, 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science,  25-29 August, Copenhagen/ DENMARK.
 5. UNAL, Y., KOCER, H.E., CEVIK, K.K,KIVRAK, A.S., 2014, “Diagnosis of Spinal Canal Region Diseases Using with Soft Computing Methods”, 9th International Statistics Day Symposium, 10-14 May, Antalya/ TURKEY.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. DANDIL E., TURKAN M., BOĞA M., ÇEVİK K.K., 2019, Daha Hızlı Bölgesel Evrişimsel Sinir Ağları ile Sığır Yüzlerinin Tanınması. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, 177-189.
 2. ÇEVİK K.K., ÖNAL N., ŞENOL V., 2018, A Mobile Application Design for Teaching English within the Context of “Tenses” SOS Table. Online Academic Journal of Information Technology, 9(32), 74-86.
 3. ÇEVİK, K.K.,KOÇER, H.E., 2013, “Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Yapay Sinir Ağları Eğitimine Dayalı Bir Esnek Hesaplama Uygulaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 17., Sayı 2., Sayfa 39-45.
 4. ÇEVİK, K.K., KOÇER, H.E., 2012, “Mobil Cihaz Tabanlı Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergisi, Cilt 11., Sayı 2., Sayfa 60-70.
 5. ÇEVİK, K.K., DANDIL, E., 2012, “Yapay Sinir Ağları İçin .Net Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 5., Sayı 1., Sayfa 19-28.
 6. ÇEVİK, K.K.,ÇAKIR, A., 2011, “Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi”, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 1., Sayfa 31-38.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. ÇEVİK, K.K.,BOĞA, M., 2013 ,”Web Tabanlı Karma Yem Hazırlama Programı “, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 02-04 Ekim 2013, Niğde/TÜRKİYE.
 2. BOĞA, M., ÇEVİK, K.K.,2013 ,”Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı”, Akademik Bilişim 2013, 23-25 Ocak 2013, Antalya/TÜRKİYE.
 3. BOĞA, M., ÇEVİK, K.K., 2012,”Ruminant Hayvanlar İçin Karma Yem Hazırlama Programı”, Akademik Bilişim 2012 – Uşak Üniversitesi, Sayfa 249-256.