Yayınlar

Google Scholar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. ÖNAL N., ÇEVİK K.K., ŞENOL V.,(Basım Aşamasında), The Effect Of SOS Table Learning Environment On Mobile Learning Tools Acceptance, Motivation And Mobile Learning Attitude in English Language Learning, Interactive Learning Environments, pp.1-14.
 2. ÇEVIK K.K., 2020, Deep Learning Based Real-Time Body Condition Score Classification System. IEEE Access, 8: 213950-213957.
 3. BOĞA M., ÇEVİK K.K., ÖNDER H., 2020, Mobile application to obtain minimum cost feed mixes, Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences, 44(2), 463-468.
 4. BOĞA M., ÇEVİK K.K., BURGUT A., 2020, Classifying Milk Yield Using Deep Neural Network, Pakistan Journal Of Zoology, 52(4), 1319-1325.
 5. ÇEVİK K.K., BOĞA M., 2019, Body Condition Score (BCS) Segmentation and Classification in Dairy Cows using R-CNN Deep Learning Architecture. European Journal of Science and Technology(17), 1248-1255.
 6. BOĞA M., ÇEVİK K.K., KOÇER H.E., BURGUT A., 2019, Computer-Assisted Automatic Egg Fertility Control. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 25(4), 567-574.
 7. ÇEVİK K.K, KOÇER H.E., 2017, Computer Aided Control of Cutting Error in Textile Products. Tekstil ve Konfeksiyon, 27(3), 300-308.
 8. ÇEVİK K.K., KOÇER H. E., 2016, Active Contour Based Developmental Hip Dysplasia Diagnosis with Graf Method. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 4, 230-235.
 9. KOÇER, H.E., ÇEVİK, K.K.,SİVRİ, M., KOPLAY, M., 2016, Measuring the Effect of Filters on Segmentation of Developmental Dysplasia of the Hip. Iranian Journal of Radiology,  13(3), 1-9.
 10. ÇEVİK, K.K., KOÇER, H.E., ANDAÇ, Ş., 2016, Segmentation of the Ilium and Femur Regions from Ultrasound Images for Diagnosis of Developmental Dysplasia of the Hip. Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 6(2), 449-457.
 11. KOCER, H. E., CEVIK K.K., 2011, “Artificial neural networks based vehicle license plate recognition”, Elsevier Procedia Computer Science, Vol.3, pp. 1033-1037.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. KOÇER H.E., ÇEVIK K.K., 2020, Wrist Print Region Segmentation Based on Deep Neural Networks. International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 2020), 19-21 November 2020, Konya/TURKEY.
 2. TAŞ S.M., ÇEVIK K.K.,(2020). Genetik Algoritma Kullanılarak Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü. International Scientific Researches Association Journal (IBAD), 259-266, 1-2 Semptember 2020, Istanbul/TURKEY.
 3. ÇEVIK K.K., KAYAKUS M., 2020, Estimating The Number of Visitors to E-Commerce Sites in Turkey During Covid-19 Using The Multiple Linear Regression Model. International Conference of Covid-19 (CONCOVID), 12-14 June 2020, Online Presentation.
 4. ÇEVİK K.K., DANDIL E., 2019, BT Görüntüleri Kullanılarak Evrişimsel Sinir Ağları ile Akciğer Nodüllerinin Sınıflandırılması. 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress,pp. 1-5, 7-10 Nov 2019, Antalya/TURKEY.
 5. ÇEVİK K.K, BOĞA M., 2019, Derin Öğrenme ile Vücut Kondisyon Skoru (VKS) Sınıflandırılması. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU), pp.1-5, 31 Nov-02 Dec, İzmir/TURKEY. Doi: 10.1109/ASYU48272.2019.8946405
 6. DANDIL E., ÇEVİK K.K., 2019, Computer Vision Based Distance Measurement System using Stereo Camera View. 2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), pp. 936-940., 11-13 Oct. 2019, Ankara/TURKEY, Doi: 10.1109/ISMSIT.2019.8932817
 7. KAYAKUŞ M., ÇEVİK K.K., “The Estimation of Luminance Measurements in Road Lighting By Deep Learning Method”, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2019 (ICAIAME 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.111-112, 20-22 April Antalya/TURKEY.
 8. ÇEVİK K.K., BERBER F.S., KÜÇÜKSİLLE E.U.,2018, “Mapping Location of a Suspect by Using Forensicimages Taken with Their Own Mobile Phone”, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18), pp.93-96, 26-28 October Konya/TURKEY.
 9. ÇEVİK, K.K.,KOÇER, H.E., 2016, Developmental Hip Dysplasia segmentation of ultrasound images. 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), pp. 109 – 112, 16-19 May, Zonguldak, TURKEY.
 10. BOGA, M., CEVIK, K.K.,KUTLU, H.,R., ONDER, H., 2014, “A mobile device based ration preparation software”, 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science,  25-29 August, Copenhagen/ DENMARK.
 11. UNAL, Y., KOCER, H.E., CEVIK, K.K,KIVRAK, A.S., 2014, “Diagnosis of Spinal Canal Region Diseases Using with Soft Computing Methods”, 9th International Statistics Day Symposium, 10-14 May, Antalya/ TURKEY.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. KOÇER H.E., ÇEVIK K.K., 2021, Deep neural networks based wrist print region segmentation and classification. MANAS Journal of Engineering, 9(1), 30-36. Doi: 10.51354/mjen.853971
 2. ÇEVIK K.K., KAYAKUS M., 2020, Bilişim Teknolojileri Departmanında Kullanıcıların Taleplerine Cevap Verme Süresinin Makine Öğrenmesi Ile Tahmin Edilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), 728-739., Doi: 10.21923/jesd.722323
 3. KAYAKUS M., ÇEVIK K.K, 2020, Estimation the Number of Visitor of E-Commerce Website by Artificial Neural Networks During Covid19 in Turkey. Turkish Studies, 15(4), 615-631., Doi: 10.7827/TurkishStudies.44299
 4. DANDIL E., TURKAN M., BOĞA M., ÇEVİK K.K., 2019, Daha Hızlı Bölgesel Evrişimsel Sinir Ağları ile Sığır Yüzlerinin Tanınması. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, 177-189.
 5. ÇEVİK K.K., ÖNAL N., ŞENOL V., 2018, A Mobile Application Design for Teaching English within the Context of “Tenses” SOS Table. Online Academic Journal of Information Technology, 9(32), 74-86.
 6. ÇEVİK, K.K.,KOÇER, H.E., 2013, “Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Yapay Sinir Ağları Eğitimine Dayalı Bir Esnek Hesaplama Uygulaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 17., Sayı 2., Sayfa 39-45.
 7. ÇEVİK, K.K., KOÇER, H.E., 2012, “Mobil Cihaz Tabanlı Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergisi, Cilt 11., Sayı 2., Sayfa 60-70.
 8. ÇEVİK, K.K., DANDIL, E., 2012, “Yapay Sinir Ağları İçin .Net Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 5., Sayı 1., Sayfa 19-28.
 9. ÇEVİK, K.K.,ÇAKIR, A., 2011, “Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi”, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 1., Sayfa 31-38.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. ÇEVİK, K.K.,BOĞA, M., 2013 ,”Web Tabanlı Karma Yem Hazırlama Programı “, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 02-04 Ekim 2013, Niğde/TÜRKİYE.
 2. BOĞA, M., ÇEVİK, K.K., 2013 ,”Çiftlik Hayvanlarında Süt İçirme Programı”, Akademik Bilişim 2013, 23-25 Ocak 2013, Antalya/TÜRKİYE.
 3. BOĞA, M., ÇEVİK, K.K., 2012,”Ruminant Hayvanlar İçin Karma Yem Hazırlama Programı”, Akademik Bilişim 2012 – Uşak Üniversitesi, Sayfa 249-256.

Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler

 1. Artificial Intelligence forData-Driven Medical Diagnosis, Bölüm adı:(Detection of Breast Cancer Using Deep Neural Networks with Transfer Learning on Histopathological Images) (2021)., ÇEVIK K.K., DANDIL E.,UZUN S., YILDIRIM M. S., SELVI A. O., Walter de Gruyter GmbH, Editör: Deepak Gupta, Utku Kose, Bao Le Nguyen, Siddhartha Bhattacharyya, Basım sayısı:1, ISBN:9783110668322
 2. Handbook of Research on Disease Prediction Through Data Analytics and Machine Learning, B.lüm adı:(Heuristic Approach Performances for Artificial Neural Networks Training) (2021)., ÇEVIK K.K., IGI Global Publications, Editör: Geeta Rani, Pradeep Kumar Tiwari, Basım sayısı:1, ISBN:978-1-799-82742-9
 3. Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, Bölüm adı:(Estimating Luminance Measurements in Road Lighting by Deep Learning Method) (2019)., KAYAKUŞ M., ÇEVİK K. K., Springer Nature Publishing Group, Editör:D. Jude Hemanth, Utku Kose, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 8, ISBN:978-3-030-36177-8.